UNIFORMY

HISTÓRIA DRESOV

                                   1921-22                                             1929-30                                        1937-48

              

                                   1939                                                  1946-49                                         1951-52

            

                               1960s                                                     1976                                                  1984-87

          

                                                      1997-2001                                                                                       2012

        

#1 Ako to vidí Wisconsin? Jeff Kahlow špeciál!  |  Potenciálni hráči na Drafte 2018 – Tight Ends  |  TRADÍCIE  |