„TITLETOWN“

GREEN BAY

Green Bay je maličké mesto v štáte Wisconsin, USA, okres Brown County. V tomto maličkom meste žije cca 103 000 obyvateľov.

Green Bay leží v zátoke, pri ústí rieky Fox River, v nadmorskej výške 177 m.n.m. Nachádza sa cca 180km na sever od Milwaukee, najväčšieho mesta štátu Wisconsin.

Prvým Európanom, ktorý sa dostal až na miesto súčasného mesta Green Bay bol francúzsko-kanadský prieskumník Jean Nicolet v roku 1634. V nasledujúcich rokoch tu bola osada známa ako ‚La Baye‘, alebo ‚Baie des Puantas‘.  V roku 1717 tu pribudla pevnosť.  Pod britskú nadvládu sa osada dostala v roku 1761. Ako pribúdali britskí osadníci, používal sa pre osadu stále častejšie názov Green Bay. V roku 1763 sa stala súčasťou Spojených štátov amerických.V roku 1816 vybudovala armáda Spojených štátov na brehu rieky pevnosť ‚Ford Howard‘.

Prvé wisconsinské noviny, nazývané Green Bay Intelligencer, boli vydané v roku 1833. Okolo roku 1850 mala obec 1 923 obyvateľov. Mestský štatút jej bol udelený v roku 1 854. Okolo roku 1 950 už malo Green Bay 52 735 obyvateľov.

Nachádza sa tu aj medzinárodné letisko ‚Austin Straubel International Airport‘, ktoré je od mesta vzdialené 15 minút.

Populácia: 102,726
Brown County Populácia: 218,149
Priemerná teplota v januári: Najvyššia -5°C, Najnižšia -15°C
Priemerná teplota v Júli: Najvyššia 27°C, Najnižšia 14°C
Priemerné ročné sneženie: 120 cm
Priemerné ročné zrážky: 73 cm
Letisko: Austin Straubel International
Noviny: Green Bay Press-Gazette

NFL Draft 2017 - Deň 3 + Celkové zhodnotenie  |